Over deze site

Deze website is gemaakt om mensen te ondersteunen bij het opbouwen en behouden van een goed sociaal netwerk. Iedereen in Nederland kan deze website gebruiken en mag er op zijn eigen site naar verwijzen.

De website is gemaakt door Leer Zelf Online met en in opdracht van Ledenvereniging Thebe Extra. Dat is dé ledenvereniging van Midden- en West-Brabant waarbij ruim 100.000 huishoudens zijn aangesloten. Wij verwijzen bij ‘Organisaties die kunnen helpen’ om die reden enkel naar organisaties in Midden- en West-Brabant. Het doel van Thebe Extra is om haar leden te ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn.

Deze website is ontwikkeld door:
Leer Zelf Online en Paco Lucassen van Thebe Extra

Voor het ontwikkelen van deze website is gebruik gemaakt van de praktijkervaring en kennis van:

  • Marc van Dijck – Coalitie ErBij
  • Brenda Dreesen – ContourdeTwern
  • Inge Redeker – Vilans
  • Carine Blauw Mezzo/Ceder trainingen
  • Het Rode Kruis, Afdeling Tilburg e.o.
  • Marian van den Berg - Coördinator Sociaal Contact, Waspik
  • Pieter Denissen, secretaris Wij-wel, Diessen
  • Trix Bauwhaus, Wij-wel, Diessen
  • Liesbeth Smedinga – Zorg voor elkaar Breda
  • Kitty Timmers – van Vliet – Zorg voor elkaar Breda
Speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers van de testgroep die hebben meegedacht over de inhoud. Op deze website is de privacyverklaring van Leer Zelf Online van toepassing.

 

Steffie helpt om de eenzaamheid te bestrijden!